Waddenslib als Zandgrondverbeteraar

Eerste deel filmopdracht voor deze nieuwe opdrachtgever afgerond.

Het betreft een proef waarbij zout baggerslib uit het Eems-Estuarium wordt gebruikt voor zandgrondverbetering in de voormalige Veenkoloniën

Waddenslib als Zandgrondverbeteraar