Siberië

61Siberie

Neöedatsjino / Geen Geluk- Kein Glück

Mennonieten in Siberië

“De foto’s laten zien, hoe deze mensen leefden, woonden en werkten in een dorp dat ligt in een stug landschap met onafzienbare vlakten, vrijwel onbegaanbare wegen, met een grillig klimaat, met lange, koude winters. Het brengt op subtiele manier de emoties in beeld als gevolg van het vertrek van de oorspronkelijke bewoners van dit dorp naar Duitsland.”

Een aantal foto’s gaat vergezeld van dagboekfragmenten die ik heb opgeschreven tijdens mijn verblijf aldaar. De inleiding is geschreven door Patricia Gorissen, die als cultureel antropologe onderzoek heeft gedaan naar de Mennonieten in Siberië.

naar fotoserie

Naar aanleiding van de foto-reportage heb ik een boek uitgegeven getiteld; Geen Geluk – Kein Glück Mennonieten in Siberië’

Wanneer u dit boek wilt bestellen kunt u een mail sturen , of rechtstreeks contact opnemen met Ad, onder nummer +31 (0) 6 22 711 139

Bestellen: ISBN 90-809955-1-7/ISBN 9789080995512