Bruinkool

naar fotoserie ‘Glück auf Phönix’, afstudeerproject aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten, te Enschede. Met dit project heb ik een beeld willen schetsen van een industrie in verval, de bruinkoolindustrie in het landschap ten zuiden van de stad Leipzig in het voormalige Oost-Duitsland.

Ik ben in de gelegenheid gesteld enige tijd door te mogen brengen in de ‘wandelende gaten’ (enorme uitgebaggerde gaten) en brikettenfabrieken.

De bruinkoolindustrie is een zeer milieubelastende industrie. Nu de industrie danig is gereduceerd is een groot deel van het gebied terug gegeven aan de natuur. Het land is er schoner, maar de mensen in de regio missen de economische basis. De bruinkoolregio hoort bij de gebieden met de hoogste werkloosheidscijfers in het voormalige Oost-Duitsland. Dit heeft geleid tot een expositie welke een combinatie was van beelden, geuren en geluiden uit het ‘veld’ en de fabrieken.

naar fotoserie